SAHTI-järjestelmä osaksi KTI Laskutuksen tuotevalikoimaa.

SAHTI-järjestelmä osaksi KTI Laskutuksen tuotevalikoimaa.

KTI Laskutus Oy on ostanut SAHTI-järjestelmän toukokuussa 2022.

SAHTI- järjestelmän kautta kulkee vuosittain yli 200 000 laskua ja n. 40 miljoonan edestä laskutusta. KTI Laskutus tulee aktiivisesti kehittämään järjestelmää ja tuottamaan uusia innovoituja kassanhallinnan palveluita niin vanhoille kuin uusillekin käyttäjille. SAHTI järjestelmä integroidaan KTI:N FinFlow järjestelmään ja näin kaikki rahoitus- ja perintä palvelut ovat SAHTI-järjestelmän käyttäjien saatavilla.

”Yhdessä Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n kanssa suunniteltu SAHTI-järjestelmä on vakiinnuttanut asemansa Suomen johtavana sairaankuljetusyritysten operatiivisena työkaluna. SAHTI-järjestelmän avulla sairaankuljetusyrittäjien asiakkuudenhallinta ja laskutus tehostuu ja nopeutuu merkittävästi.
SAHTI-järjestelmä toimii nettiselaimella ilman työasemakohtaisia asennuksia, varmistuksia tai ohjelmistolisenssejä. Tärkeitä tietoja ei tarvitse säilyttää omalla tietokoneella, vaan tiedot sijaitsevat turvallisesti suojatuilla ja varmennetuilla palvelimilla.”

SAHTI muodostuu kolmesta osiosta, joilla onnistuu niin tilastointi, työntekijöiden tuntiseuranta ja työvuorojen hallinta kuin laskutuskin.


AsiakasSAHTI

AsiakasSAHTI tarjoaa tarvittavat työkalut sairaankuljetusyrittäjien asiakkuudenhallintaan. Hälytys- ja laskutustietojen lisäksi kuljetuksia tallennetaan muun muassa hoito- ja toimenpidetietojen tilastointia varten. AsiakasSAHDILLA voidaan seurata työntekijöiden tunteja, toimenpiteitä ja tapahtumia. Tilastointi auttaa kulujen seurannassa ja laadunvarmennuksessa.

LaskuSAHTI

LaskuSAHTI sisältää kaikki modernit sähköisen laskutusjärjestelmän ominaisuudet. Järjestelmän avulla hallitaan sairaankuljetusten laskutusta ja myyntireskontraa. AsiakasSAHTI -järjestelmästä lähetetystä laskuaineistosta muodostuu uudet laskut, jotka voidaan tulostaa ja lähettää maksajille. Myös Finvoice verkkolaskutus, sekä viitteellisten omavastuulaskujen saatavien seuranta on mahdollista. LaskuSAHDILLA voi muodostaa myös täysin kuljetuksista riippumattomia laskuja, esimerkiksi sairaalapäivystyksistä tai laitemyynnistä.

TyövuoroSAHTI

TyövuoroSAHTI on asiakasSAHDIN lisäominaisuus, jonka avulla hallitaan työntekijöiden työvuoroja. Palkanlaskennan avuksi työvuoroSAHDISSA on yksinkertainen palkkalomake, jonka avulla palkkojen laskeminen lisineen on helppoa ja nopeaa. Palkan pohjatiedot muodostuvat automaattisesti tallennettujen kuljetusten ja työvuorojen perusteella. Järjestelmä muodostaa myös työaika- ja palkkaraportit.

Laskupalvelu

Laskupalvelu on paljon laskuja lähettäville yrityksille suoraan järjestelmään integroitu palvelumuoto, jonka avulla yritys voi vähentää reskontrarutiineihin uhrattavaa työpanosta ja keskittää säästyneet resurssit varsinaiseen liiketoimintaan ja ennakoivaan luotonvalvontaan.

Ulkoistetun laskunhoitoprosessin myötä hoidamme laskujen tulostamisen, kuorittamisen, postittamisen, sekä reskontranhoidon, eräpäiväseurannan ja maksuhuomautusten lähettämisen. Valvomme myös maksusuunnitelmien toteutumisen ja siirrämme huomautuksen laiminlyövät asiakkaat automaattisesti perintään.

Selvitämme saapuvat maksut ja raportoimme suoritukset, joilloin yrityksen ei tarvitse tehdä viitteettömien maksujen manuaalista kohdistamista ja epäselvien maksujen selvittelytyötä lainkaan. Perintä- ja reskontraliikenne on seurattavissa palvelun kautta reaaliaikaisesti.